Eesmärgid

Soovime luua oma kooli õpilastele ja õpetajatele keskkonna, mis toetaks nende tegevust ja aitaks infoühiskonnas paremini hakkama saada. Koolituselt loodame saada teadmisi ja infot erinevatest e-õppe võimalustest, vahenditest, keskkondadest. Saadud info aitab meil kujundada visiooni, milline võiks olla meie kooli ikt areng lähiaastatel ning mida me selle teostamiseks vajame. Oma innovatsiooni eduloo loodame jutustada koolituse läbimise jooksul.Kodutöö - Digitaristu hetkeseisu kirjeldus
Küsimus-teema
Vastus
Näpunäited täitmiseks
 1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)

Suure-Jaani Kool
Epp Välba , Tauno Tilk, Siim Brauer, Veiko Sepp
Lisaks asutuse nimele märkida, kes osalesid hetkeseisu kirjeldamisel
 1. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?


Ligikaudsed arvud õpilaste ja töötajate kohta
 1. Milline on digivaldkonna meeskond?

Veiko Sepp
Siim Brauer

Nimetada rollide kaupa inimesed ja koormus
Rollid: IT kasutajatugi, serverite haldus, IT juhtimine, andmekaitse juhtimine, veebitoimetaja, haridustehnoloog, arvutiõpetaja, rakenduste peakasutajad
 1. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?

Telia
Nimetada olulisemad koostööpartnerid
Sagedamini kasutatakse väliseid koostööpartnereid teemadel andmeside, serverite ja muude seadmete hooldajad, IT-juhtimine, tarkvaraarendus
 1. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?

50 lauaarvutit
10 sülearvutit
10 tahvelarvutit
Kirjeldada ligikaudsed arvud.
Kui palju on arvutiklasse ja kui suured need on?
Võimalusel lisada riistvara vanuseline jaotus (1-3 aastat, 4-6 aastat, 7-… aastat). Kui seda on raske välja võtta, siis hinnata kas rohkem on uuemaid (1-3 aastat) või vanemaid arvuteid.
Kas uuemad on õpilastel või administratsioonil või olulist erinevust ei ole?
 1. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?

projektorid, 1 dokumendikaamera
Sagedamini esinevad - dataprojektorid, nutitahvlid, dokumendikaamerad, klikkerid, laborite mõõteseadmed, CNC-freespingid, robootikaseadmed, tikkimismasinad
Nimetada ka kogused ja hinnata kasutusaktiivsust (vähe, keskmiselt, palju)
 1. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?

E-tund ,
Kirjeldada milliseid ainepõhiseid tarkvarasid aktiivselt kasutatakse
Kirjeldada milliseid e-õppe keskkondi ja materjaliaitu aktiivselt kasutatakse
 1. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?

M/S Office, LibreOffice, Stuudium, gmail
Teksti- ja tabelitöötlus, e-päevik/ÕIS, dokumendihaldus, failide haldamine, e-post/kalendrid, tööde haldus, siseinfo haldus
 1. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?


Kirjeldada kas ja milliseid servereid on asutusel enda ruumides või rendil?
Milliseid funktsioone serverid täidavad?
 1. Milline on traadita andmeside olukord?

Kogu kooli katab vaba WiFi võrk
Kiirus võiks alati parem olla
Kas WiFi on olemas? Kas õpilased saavad kasutada?
Kas administratsiooni ja õpilaste-külaliste võrgud on lahus?
Kas katvus ja kiirus on piisav?
 1. Milline on välise andmeside olukord?

Telia. Mitte liiga töökindel
Nimetada välise andmeside kiirus ja teenuseosutaja.
Kas ühendus on piisav? Kas ühendus on töökindel?
 1. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?


Kirjeldada millistest andmetest tehakse millise regulaarsusega millisesse asukohta/kandjale varukoopiaid.
 1. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?

Arvutiklassi ja tahvelarvutite broneerimine
Nt. arvutiklassi kasutamise kord, arvutite loend, tööde nimekiri, kasutamise juhendid
 1. Kui suur on digivaldkonna eelarve?

Liiga väike
Ligikaudsed kulud riistvarale, tarkvarale, andmesidele, IKT teenustele, spetsialistidele
 1. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?


Lisarahastamist leitakse vahel eriprojektidest, konkurssidest, vilistlastelt, kogukonna ettevõtetelt
 1. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?


Kas ja millises mahus on digivaldkonna teema asutuse arengukavas kirjeldatud?
Milliseid muid kirjeldusi olemas on? Mõnikord on häid arengumõtteid kirjeldatud projektipõhiselt konkursside jaoks.
 1. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?

Eelarve
Kirjeldada suuremad arengutakistused
Kui küsimus on eelkõige rahas, siis millised teemad vajavad millises summas kõige enam lisafinantseerimist?
 1. Millised on ideed takistuste ületamiseks?


Kirjeldada milliseid mõtteid on asutusel digivaldkonna arenguid pidurdavate takistuste ületamiseks

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar