Meeskond

Sellest koolitusest võtavad osa:


Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba

Töötan koolijuhina alates 1. 08. 2014, päevast, mil Suure-Jaani kool loodi. Minu ülesandeks oli komplekteerida uue kooli meeskond, luua dokumentatsioon, välja töötada uue, liidetud koolide edukaks kulgemiseks elukorraldus, mis võimaldaks töiselt üleminekuaeg läbida. Arvan, et meie kooli meeskond on teinud head tööd ja meie koolil läheb hästi. Meie eesmärk on lähtuda oma tegevuses, otsustes laste huvidest nii, et igast lapsest kasvaks parim versioon temast endast. 

Eesmärgid: soovime luua oma kooli õpilastele ja õpetajatele keskkonna, mis toetaks nende tegevust ja aitaks infoühiskonnas paremini hakkama saada. Koolituselt loodame saada teadmisi ja infot erinevatest e-õppe võimalustest, vahenditest, keskkondadest. Saadud info aitab meil kujundada visiooni, milline võiks olla meie kooli ikt areng lähiaastatel ning mida me selle teostamiseks vajame. Oma innovatsiooni eduloo loodame jutustada koolituse läbimise jooksul.
Õpetaja Tauno Tilk


Olen nüüdseks töötanud õpetajana 5 kuud. Leian, et see elukutse on väga põnev ja paeluv ning ma katsun õpilastele näidata, et õppimine võib olla tore. Antud koolituselt ootan veel põnevaid mõtteid ja ideid, mismoodi saaks õppimist lastele tuua vastvõetavamaks (eelkõige just digivahendite kasutamise rakendamisega). Olen juba leidnud palju põnevaid võimlausi, kuid usun, et neid on veel. Huvitavad tunnid tagavad selle, et lapsed on rõõmsad. See omakorda tõstab nende õpimotivatsiooni. Ootan ka oma teadmiste jagamist oma kolleegidega.

Haridustehnoloog

Siim Brauer 


Olen töötanud koolis nii õpetajana kui ka infojuhina.  Nüüd, olles alles siia kooli tulnud, proovin asju näha õpetaja silmade läbi ning loodan igati õpetajatele abiks olla.
Koolituselt loodan eelkõige saada infot selle kohta, kuidas teised koolid on loonud oma infosüsteemid, kuidas ja kus infot talletatakse ning kuidas seda jagatakse. Millist riistvara ja tarkvara kasutatakse, millised on nende head ja vead?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar