neljapäev, 31. märts 2016

Tere tulemast!

Selles blogis anname ülevaate Suure-Jaani Kooli meeskonna tegemistest koolitusel
"Õppeprotsessi Juhtimine Digiajastul"

Esialgu on pilt selline:Esimeste ülesannete seal oli välja mõelda ideed ning valida sealt välja üks, mida teostama hakata.

Mis vajaks õpetajate professionaalse arengu toetamisel meie koolis muutmist?


 1. Õpetajate tööarvutite väljavahetamine sülearvutite vastu.
 2. Tahvelarvutite komplekt
 3. E-õppe päevad õpetajate koolitamiseks
 4. Õpetajate ja õpilaste digipädevuse hindamine
 5. Nutiorienteerumine
 6. Arvutiõpetus alates 2 klassist
 7. Digiõppe mittekasutamise põhjuste väljaselgitamine/kaardistamine
 8. “Evaldi pank” kasutajate motiveerimine
 9. Digivahetunnid õpetajatele - haridustehnoloog tutvustab erinevaid võimalusi.
 10. Digiõppe katsetamine ühe klassikomplekti peal.


Meie esialgne valik:


Õpetajate ja õpilaste digipädevuse hindamine:


Teostatavus:

 • ei ole väga keeruline, tuleb tekitada küsitlus ja seda analüüsida.
 • Keeruline on küsimusi nii sõnastada, et oleks kõigile ea- ja jõukohane.

Mida annab meile õpilaste digipädevuse hindamine:

 • Näeme, mida õpilane oskab, mida ta veel ei oska, saame teha järeldused, mida millises vanuseastmes vajalik õpetada
 • Seda infot saab kasutada hindamisel - kui kordame sama küsitlust nt poole aasta pärast, on võimalik analüüsida progressi.
 • Mõju väike, teostatavus keeruline

Mida annab meile õpetajate digipädevuse hindamine:

 • Küsitluse juurde lisame mitte kasutamise aspektide väljasegitamise.
 • Annab teavet, millist koolitust õpetajad vajavad
 • Annab teadmise, millist riist- ja tarkvara õpetajal ja üldse koolil vaja oleks.
 • See innustaks õpetajaid teemaga rohkem tegelema, motiveeriks neid kasutama
 • Mõju suur, teostatavus suhteliselt kerge.

Meie idee, eesmärk - selgitada välja õpetajate digiseadmete kasutamise ja mittekasutamise põhjused, e-õppepäevade korraldamine õpetajate koolitamiseks

Hommikul kell 8.00 oli koosolek, kus õpetajatele tutvustati meie tegemisi koolitusel.

Otsustasime oma koduse töö raames esimese etapina kaardistada oma koolis kasutusel olevad IKT vahendid ja teise etapina soodustada nende kasutuselevõttu. 

Esimese etapi läbi viimiseks sain mina paremini tundma õppida keskkonda "Socrative". Olen seda varasemalt oma tundides kasutanud kuid pigem tagasisidestamise jaoks. Seekord siis sain teha kombineeritud küsitluse valik- ja avatud vastustega. Antud keskkonnas küsitluse koostamine oli päris kerge. Tuli natukene proovida ja katsetada ning küsitluse valmimiseks kulus maksimaalselt pool tundi. 

"Socrative" kasutamiseks ei ole vaja mingisuguseid erilisi oskusi ja tingimusi. Ainsad nõuded on keskkonda kasutajakonto loomine (saab sisse logida ka läbi g-maili konto) ning inglise keele oskus. Olen üpris kindel, et avadrunud kasutajaoskustega rakendan antud keskkonda ka tulevastes tundides hindeliste tööde tegemiseks.

Küsitluse valmimisest ja väljasaatimisest on möödunud ca 24 tundi. Paljud õpetajad on vastanud ja esialgsed tulemused näevad välja sellised.
Üksuse IKT esialgsed tulemused.png kuvamine
Üksuse IKT esialgsed tulemused.png kuvamine

Antud keskkonna kiituseks tuleb öelda, et küsitluse lõppedes saab kõik tulemused Exceli vormis arvutisse laadida ja andmete töötlemine on päris kerge.


Tauno Tilk

Keemia ja loodusõpetuse õpetaja

Siia võib vastukaaluks lisada, et andmete demonstreerimine selles blogis ei ole kõige lihtsam ja võtab omajagu aega. Tegime need sektordiagrammina, sest muud head diagrammid on juba teiste blogides kasutusel.

Küsitluse tulemused on sellised:
Küsitluses oli veel 2 küsimust, kuid nende vastused on väga laialivalguvad. Kuna meie kool ei ole väga suur, saame ka neid tulemusi ära kasutada.Vahepeal oleme tegelenud ka sobivate digivahendite otsimisega ja võib öelda, et kes otsib see leiab. Juba on kohal esimene õpetajatele mõeldud sülearvuti ja õige pea  saabuvad ka esimesed tahvelarvutid.

Eile oli esimene tahvlite tutvustus. Huvi puudumise üle ei saa kurta:

Tegime tabeli, kuhu saab registreerida tahvelarvutite kasutamiseks:


Nagu näha, siis niisama laual vedeleda neil ei lasta. Nüüd on kiiresti vaja organiseerida nende laadimine ja hoiustamine, lisaks klassist klassi transportimiseks vajalik kott.29. aprillil oli meie koolis lahtiste uste päev. Tunde said vaatama tulla nii lapsevanemad kui ka õpetajad. Toimus ka 3 näidistundi, kus kasutati tavapärasest rohkem IKT vahendeid.
Tunnid läksid igati korda ja loodame, et sellest said innustust (julgustust) ka teised õpetajad.


Tahvelarvutite kasutus on täies hoos ja nüüd on tekkinud nende haldamisega lahendust vajavad probleemid:

1. kus neid hoida, et õpetajatel oleks alati juurdepääs, aga oleks tagatud turvalisus?
2. kuidas korraldada laadimine?
3. igapäevane haldamine (uuendamine, puhastamine, seadistamine) Tundub, et päris head rakendust       ühishaldamiseks ei ole.
4. WiFi võrk on koolis avalik. Kui korraga on liiga palju kasutajaid, siis saavad aadressid otsa ja võib     juhtuda, et mõni tahvel ei saa mingil hetkel pääsu Internetti.

Tuleb tunnistada, et õpetajad on tahvelarvutite kasutamisel väga agarad ja uuendusmeelsed, vaatamata mõningatele tõrgetele. Loodame, et saame oma süsteemid võimalikult kiiresti seadistatud, et õpetajatel oleks tundi minnes kindel tunne.

Jooksvalt oleme tegelenud ka muude digivahendite hankimisega. Selle juures on ilmselt kõige raskem oma tahtmiste ja vajaduste selgitamine ning bürokraatiast läbimurdmine. Osaleme uute lauaarvutite riigihankes. Need õpetajad, kes soovisid oma töös kasutada sülearvuteid, peaksid need kätte saama enne suvevaheaga, et saaks enne uut õppeaastat harjutada. Kooli jaoks sobiva sülearvuti leidmine ei ole kah kõige lihtsam ülesanne. Päris head varianti ei olegi, tuleb teha kompromisse.

Täna avastasin, et tahvlitega tehakse tundi ka kooli siseõues. Kõik tundusid sellega väga rahul olevat:)

Paneme siia ka maikuu tahvlite broneerimise graafiku. Tundub, et see projekt on hästi käima läinud ja ehk tuleb seda laiendadagi.


Tänased tunnid:)Arutluse tulemusena kirjeldame meie kooli keskmist õpilast niimoodi:

https://padlet.com/direktor1/aozkpg7p1u3f

Lisame siia pildi meie arvutivõrgust:


1 kommentaar:

 1. Blogi struktuur on loogiline. Väike tähelepanek tulevikuks – kui kasutate illustratsiooniks ekraanipilti (screenshot), siis on vaatajale näha ka kõik see, millega parasjagu on kasutaja oma arvutis tegelemas.
  Soovitame õpetaja professionaalse arengu toetamise juures loetleda esimeses järjekorras inimestega seonduvaid aspekte. Lauaarvuti sülearvuti vastu vahetamine ei pruugi iseenesest midagi muuta kasutaja professionaalsuse seisukohalt.
  Digipädevuse hindamine on väga tervitatav. See võimaldab kaardistada hetkeolukorra ning liikuda sihipäraselt arendustegevusega edasi. Blogis kajastatud küsitluse tulemus on vaatajale raskesti tõlgendatav, kuna esitatud küsimusi ei ole väljas. Tore on, et olete kasutanud küsitluse jaoks Socrative keskkonda. Ootame põnevusega kokkuvõtet.
  Hoiame teile igati pöialt, et plaanitud eesmärk õnnestub saavutada. Palju jõudu!

  VastaKustuta